Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom Bjuvs kommuns verksamhetsområde.

 

 

 

Elever

- i kommunal grundskola, särskola, friskola och verksamheter i andra kommuner

- i gymnasieskola i annan kommun, samt i gymnasieutbildning i Komvux regi i Bjuv

Barn

- i kommunal förskola, fritidshem, familjedaghem, fristående förskola och verksamheter i andra kommuner.

Elever
- i gymnasieskola i Helsingborg (är försäkrade av Helsingborgs stad under skoltid). 

Mer information om försäkringar

Här finner ni mer information om försäkringar, för år 2017

På sidan ett längst upp finns ett försäkringsnummer som ni uppger vid kontakt med Länsförsäkringar.  

På sidan två i försäkringsbeskedet finns angivet ett telefonnummer om ska användas vid skadeanmälan.

Efter kontakt med Länsförsäkringar skickar de ut en skadeanmälan samt uppgift om ansvarig skadereglerare.

Webbredaktör: Yasmine Claesson (ycn)
Sidan ändrad: 2017-05-10

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

För övergripande frågor

042- 458 50 00 

info@bjuv.se