Grundskola

I Bjuvs kommun finns fyra kommunala grundskolor.

 

Verksamheten styrs av skollagen och grundskolans läroplan. 

För att säkra kvaliteten i den kommunala skolan arbetar alla skolor med Qualis, som är ett kvalitetssystem för både förskola och skola.

Du har möjlighet att - i mån av plats - välja grundskola i annan kommundel än där du bor. Du har även möjlighet att välja fristående grundskola eller grundskola i annan kommun. Då bekostar du själv resorna till och från skolan.

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2017-02-17

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Övergripande frågor

042-458 50 00

info@bjuv.se

Förvaltningsadministratör 

Johanna Härén

telefon 042 -458 55 21

Johanna Haren@bjuv.se 

Administrativ samordnare

Sandra Billström

telefon:042-458 53 03

Sandra Billstrom@bjuv.se

Verksamhetschef

förskola och grundskola

Susanne Fras

telefon 042-458 52 69

Suanne.Fras@bjuv.se

Rektor Brogårdaskolan

Monika Kjell 

042-458 53 05,

Monica Kjell@bjuv.se

Rektor Varagårdskolan

Annette Isberg

Telefon: 042-458 53 19 

Annette Isberg@bjuv.se

Rektor Jens Billeskolan 

Sven Wolt åk F-6

telefon: 042-458 53 70

Sven Wolt@bjuv.se

Tobias Richard åk 7-9 

telefon:042- 458 53 67

Tobias Richard@bjuv.se

Rektor särskola Jens Billeskolan 

Christel Nilsson,

telefon 0709-585367

Christel Nilsson@bjuv.se

Rektor Ekeby skolan

Maria Stoltz  åk F-3 

telefon: 042-458 53 88

Maria Stoltz@bjuv.se

Thomas Eskilsson åk 4-9

telefon:042-458 53 89

Thomas Eskilsson@bjuv.se