Grundskola

I Bjuvs kommun finns fyra kommunala grundskolor.

 

Verksamheten styrs av skollagen och grundskolans läroplan. 

För att säkra kvaliteten i den kommunala skolan arbetar alla skolor med Qualis, som är ett kvalitetssystem för både förskola och skola.

Du har möjlighet att - i mån av plats - välja grundskola i annan kommundel än där du bor. Du har även möjlighet att välja fristående grundskola eller grundskola i annan kommun. Då bekostar du själv resorna till och från skolan.

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2017-07-25

Kontakt

Bjuvs kommun

Övergripande frågor

042-458 50 00
info@bjuv.se

Rektor Brogårdaskolan

Monika Kjell
042-458 53 05
Monica Kjell@bjuv.se

Rektor Varagårdskolan

Annette Isberg
Telefon: 042-458 53 19 
Annette Isberg@bjuv.se

Rektor Jens Billeskolan 

Åk F-6
Sven Wolt
Telefon: 042-458 53 70
Sven Wolt@bjuv.se

Åk 7-9
Tobias Richard
Telefon: 042-458 53 67
Tobias Richard@bjuv.se

Rektor särskola Jens Billeskolan 

Christel Nilsson
Telefon 0709-585367
Christel Nilsson@bjuv.se

Rektor Ekeby skolan

Åk F-3
Maria Stoltz
Telefon: 042-458 53 88
Maria Stoltz@bjuv.se

Åk 4-9
Thomas Eskilsson
Telefon:042-458 53 89
Thomas Eskilsson@bjuv.se