Fronter

Fronter är en lärplattform. Plattformen består av ett antal verktyg för samarbete och lärande via Internet.

Länk till Fronters inloggningssida

Fronter för dig som vårdnadshavare

Fronter har skapats med insikten om att engagerade vårdnadshavare påverkar utbildningsresultaten positivt. Att följa ditt barns utbildning och lärande är enkelt med Fronter. Vårdnadshavare tilldelas sin egen fronterinloggning. Som vårdnadshavare kan du till exempel:

 • Följa ditt barns skolarbete
 • Ta del av planeringar och information från pedagoger
 • Få information från skolledning
 • Ta del av elevdokumentation
 • Frånvaroanmäla och ta del av ditt barns frånvarostatistik
 • Boka tid för utvecklingssamtal

 

Fördelar för ditt barn

Att jobba med modern teknik och lärande ger inte bara bättre datakunskaper, utan rustar även barnen med andra viktiga kunskaper för dagens samhälle. Ditt barn kan i Fronter till exempel:

 • Få information från pedagog/skolledning
 • Se läxor och planeringar
 • Lämna in uppgifter med återkoppling med kommentarer och bedömning från läraren
 • Göra prov med snabb resultatvisning
 • Få sina skolarbeten samlade i en digital Portfoliomapp

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2016-10-04

Kontakt

Varagårdsskolan

Administration

Årskurs F-6, telefon: 042-458 53 30 

Årskurs 7-9, telefon: 042-458 53 20

Skicka e-post till administration

Rektor

Annette Isberg

Telefon: 042-458 53 19 

Skicka e-post till Annette Isberg

Biträdande rektor

Maria Sirén Nöbbelin

Telefon 042-458 53 18

Skicka e-post till Maria Sirèn Nöbbelin

Jazmin Ahlin

Telefon 042-458 55 40

Skicka e-post till Jazmin Ahlin