Fronter

Fronter är en lärplattform. Plattformen består av ett antal verktyg för samarbete och lärande via Internet.

Länk till Fronters inloggningssida

Fronter för dig som vårdnadshavare

Fronter har skapats med insikten om att engagerade vårdnadshavare påverkar utbildningsresultaten positivt. Att följa ditt barns utbildning och lärande är enkelt med Fronter. Vårdnadshavare tilldelas sin egen fronterinloggning. Som vårdnadshavare kan du till exempel:

 • Följa ditt barns skolarbete
 • Ta del av planeringar och information från pedagoger
 • Få information från skolledning
 • Ta del av elevdokumentation
 • Frånvaroanmäla och ta del av ditt barns frånvarostatistik
 • Boka tid för utvecklingssamtal

 

Fördelar för ditt barn

Att jobba med modern teknik och lärande ger inte bara bättre datakunskaper, utan rustar även barnen med andra viktiga kunskaper för dagens samhälle. Ditt barn kan i Fronter till exempel:

 • Få information från pedagog/skolledning
 • Se läxor och planeringar
 • Lämna in uppgifter med återkoppling med kommentarer och bedömning från läraren
 • Göra prov med snabb resultatvisning
 • Få sina skolarbeten samlade i en digital Portfoliomapp

Webbredaktör: Helen Berglund (hbd)
Sidan ändrad: 2014-01-07

Kontakt

Varagårdsskolan

Expedition

Årskurs F-6, telefon: 042-458 53 30
Årskurs 7-9, telefon: 042-458 53 20

Fax: 042-458 53 44

Skicka e-post

 

Områdeschef/rektor förberedelseklass - årskurs 6, fritidshem

Charlotta Björklund, telefon: 042-458 53 19, 0709-58 53 19
Skicka e-post 

 

Rektor årskurs 7-9, förberedelseklass

Annette Johansson, telefon: 042-458 53 18, 0709-58 53 18
Skicka e-post 

 

Biträdande rektor årskurs 7-9

Maria Sirén Nöbbelin, telefon: 042-458 53 34, 042-458 53 31
Skicka e-post 

 

Förskolechef

Sylvia Ericsson, telefon: 042-458 51 70, 0709-58 51 70
Skicka e-post 

 

Lämna synpunkter