Bomässa 2016

I november 2016 genomfördes en bomässa i Klippan, där Bjuv var en av sex kommuner som presenterade kommande planerings- och bostadsprojekt. Främsta syftet var att ta fram skisser på aktuella planområden med olika typer av exploatering, och presentera dessa för intresserade byggare och entreprenörer. De utvalda områdena presenteras med aktuell lokalisering, kort information om fastigheten, kontaktinformation samt bilder och skisser. Utställningen i sin helhet med information och modeller finns att studera närmare på biblioteket i Bjuv tillsvidare. Öppettiderna hittar du på kommunens hemsida. Välkomna!

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-01-10

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se