Vändplats på Magasinsgatan i Billesholm

Vändplats anläggs på Magasinsgatan i Billesholm.

Anslutningen mellan Magasinsgatan till Storgatan stängs av för all trafik.

Under vecka 15 kommer en passage hinder för fordon att monteras på plats för att öka tryggheten för cyklister och gångtrafikanter. Det blir en en gång- och cykelbana mellan dessa gator.

Passagehinder

Webbredaktör: Anneli Enryd (aed)
Sidan ändrad: 2017-04-07

Kontakt

Teknisk chef

Stefan Sjölin

Telefon växel: 042 458 50 00