Parker, lekplatser och grönområden

Bjuvs kommun har många gröna ytor. Kommunens parker och grönområden finns till för alla.

Bild på pojke och flicka som promenerar i Bjuvs kommun.

Även de som inte är så rörliga ska ha möjlighet att nära bostaden och på andra ställen runt om i kommunen uppleva dofter, färger, ljud och lugn i utomhusmiljön.

Träd, planteringar och grönområden spelar en viktig roll även för miljön i kretsloppet, eftersom de tar upp koldioxid och levererar syre tillbaka. Samtidigt binder växtligheten föroreningar effektivt.

Renhållning

För att hålla rent och snyggt arbetar vår personal och samarbetspartners året runt med att tömma papperskorgar och plocka skräp. Genom att kartlägga var människor rör sig mest försöker vi förebygga att skräpet inte hamnar på marken utan i papperskorgen. Renhållningen på allmän platsmark, park, lekplatser och natur sker vid behov och hundlatrinkärlen töms en gång per vecka under hela året. Det finns inga speciella papperskorgar och du kan lägga ditt skräp i hundlatrinkärlen. Upptäcker du sopor och skräp på annat ställe än vid våra kärl kan du göra en felanmälan här.

Webbredaktör: Anneli Enryd (aed)
Sidan ändrad: 2017-10-09

Kontakt

Tf Enhetschef gata/park

Anneli Enryd

Felanmälan

Telefon växel:
042-485 50 00