Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Här presenteras resultatet för Bjuvs kommun.

Undersökningen genomfördes mellan den 5 september och den 8 november 2016. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016, Bjuvs kommun

Bild på en familj utanför sitt hus i Bjuv.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post