Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig mellan 10–19 år och som är bosatt eller går i skolan i bjuvs kommun att påverka politiska beslut i Bjuvs kommun som handlar om ungdomsfrågor. I ungdomsfullmäktige sitter cirka 35 ledamöter som väljs genom val i kommunens skolor vartannat år.

Gruppbild på ungdomsfullmäktige 2016

Vad gör ungdomsfullmäktige?
Ungdomsfullmäktige hjälper politikerna att se saker från ett ungt perspektiv, för fram ungdomars åsikter och utbildar sig i demokratiska frågor. Dessutom arrangerar ungdomsfullmäktige discon och andra arrangemang för ungdomar i kommunen. Vid olika tillfällen under året åker delar av ungdomsfullmäktige på utbildningar som anordnas av Sveriges ungdomsråd. 

Vilka är ungdomsfullmäktige?
Vi är ett gäng aktiva ungdomar som engagerar oss i Bjuvs utveckling.  Vi har nära kontakt med skolor och elevråd.

Inom ungdomsfullmäktige finns det en styrelse eller som vi kallar det, ett presidie. Ungdomsfullmäktiges representanter väljer vartannat år ut ett nytt presidie som består utav ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.

Vilka får vara med?
Vi är cirka 18 ordinarie representanter och lika många ersättare. Det är val vartannat år och de som blir valda då sitter kvar i två år. 

De 36 platserna i ungdomsfullmäktige delas rättvist ut på skolorna. De större skolorna har fler representanter och de mindre skolorna har färre.

Går du på någon av kommunens skolor eller bor i kommunen, är mellan 10-19 år och känner att du vill hjälpa till att göra kommunen bättre så prata med din rektor eller ring till någon utav våra kontaktpersoner eller ordförande.

Tar ungdomsfullmäktige tid?
Ungdomsfullmäktige har möte 2 gånger i månaden. Mötena hålls i gruesalen vid kommunhuset och brukar vara i ungefär två timmar. 

Presidiet träffas ytterligare två gånger i månaden för att planera nästa möte och gå vidare med beslut från det förra.

Vad har ungdomsfullmäktige åstadkommit?
Ungdomsfullmäktige har bidragit till flera förbättringar för barn och unga i kommunen. Några av de senaste förändringarna är:

  • Fler bussturer inom kommunen. Läs mer
  • Skateparken i Bjuv som invigs våren 2015.

Det här vill UFM
Vi arbetar alltid för att få en bättre kommun. Ungdomsfullmäktige vill ha ett mångkulturellt samhälle där alla är välkomna och känner att just de kan göra skillnad!"

 

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2017-01-11

Kontakt

Ungdomsfullmäktige

Ordförande 

Ellen Åberg

Skicka e-post