Akut hjälp

Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis ambulans och ska du ringa SOS Alarm 112. På socialjouren får du akut stöd utanför kontorstid när du är i en utsatt situation. Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

112

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer. Att medvetet missbruka nödnumret 112 är brottsligt. Telefonnumret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. Samtalet tas emot av en larmoperatör som kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare

Socialjour

Bjuvs kommun ingår i ett samarbete mellan de tio kommunerna i nordvästra Skåne. Jourverksamheten finns på polishuset i Helsingborg och nås via polisens telefonnummer 114 14. Socialjouren agerar främst när det gäller barn som far illa och akuta ärenden avseende missbrukare eller familjevåld.

Inget försörjningsstöd utbetalas via socialjouren.

Öppettider är måndagar till torsdagar samt söndagar 17-24

Fredagar och lördagar 17-02.

På vardagar 8:00-16:30 kontaktas socialtjänsten i Bjuvs kommun om man söker någon form av hjälp eller vill göra en orosanmälan gällande någon person bosatt i Bjuvs kommun.

Webbredaktör: Charlotte Risman (crn)
Sidan ändrad: 2017-01-13

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se