Socialtjänst för barn, ungdom och familj

Socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp arbetar med utredningar och insatser för barn och ungdomar (0-20 år) och deras familjer.

Barn unga familj

Vi arbetar främst med frivilliga insatser som finns bestämt i socialtjänstlagen. Men ibland, när det är väldigt allvarligt och en ung människa far illa, kan det bli aktuellt med tvångsinsatser enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Du som är förälder, barn eller ungdom kan vända dig till oss om du behöver råd och stöd antingen för dig själv eller för hela din familj. Tillsammans försöker vi hitta det som kan hjälpa dig på bästa sätt.

Arbetar du med barn och unga och misstänker att ett barn eller en ungdom far illa ska du kontakta socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp och göra en anmälan. Är du privatperson och misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en anmälan.

Du kan antingen kontakta oss genom Almlidens reception på 042-45 851 00 eller via de direktnummer som du hittar till höger på den sina du läser på. Om den person du söker inte svarar, lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer personen upp så fort som möjligt. Vid akuta situationer kontakta receptionen som kopplar dig till tillgänglig personal.

Om du behöver råd, stöd eller hjälp när vi inte arbetar, exempelvis på helgen eller kvällstid på vardagar kan du kontakta sociala jouren på telefon 114 14. Vid akuta och livshotande tillstånd kontakta alltid 112.

Webbredaktör: Charlotte Risman (crn)
Sidan ändrad: 2017-09-18

Kontakt

Socialtjänsten, Barn och ungdom

Verksamhetschef
Åsa Malmström
Telefon: 042- 458 53 58

Enhetschef
Ulrika Bengtsdotter
Telefon: 042-458 56 37

Enhetschef
Pia Holmgren
Telefon: 042-458 56 38

Enhetschef
Daniel Alhström
Telefon: 042-458 54 42

Socialsekreterare, Mottagningen
Telefon: 042-458 55 60

Administration
Susanne Söderlund
Telefon: 0734-21 11 72

Kvalitets- och processutvecklare
Andreas Wallin
Telefon: 042-45 851 28

Besöksadress
Almgatan 2 i Bjuv

Postadress:
Almliden, Barn och ungdom
Box 504 · 267 25 Bjuv

Receptionen på Almliden
Telefon: 042-458 51 00

Kontaktcenter
Telefon: 042-458 50 00
E-post: info@bjuv.se