Kulturskolan

Från och med vårterminen 2017 blir Musikskolan Kulturskola.

musikskolan

Från musikskola till kulturskola

Musikskolan står inför en ny fas i utvecklingen. Från att ha varit en musikskola som mest satsat på orkestermusik och att bevara traditionen med blåsmusik som finns i kommunen tar vi nu steget mot en modern Kulturskola. Det innebär att vi breddar utbudet och vänder oss till nya målgrupper.

I ett första steg startar vi, under vårterminen 2017, DJ-kurs, fotokurs och streetdans. Under vårterminen kommer dessa kurser att vara gratis. Vi kommer också att erbjuda solosång.

Självklart fortsätter vi med vår tidigare verksamhet med undervisning på blåsinstrument, fiol, gitarr, slagverk, trummor, piano och keyboard. Vi har även barnkör för åldrarna förskoleklass till åk 2.

Som fasta ensembler har vi en Ungdomsorkester, och Juniororkester. Förutom de fasta ensemblerna erbjuds de flesta eleverna tillfälle till samspel i smågrupper på sina respektive instrument.

Normalt anmäler man sig till kulturskolan när man ska börja i årskurs 3, men från och med höstterminen 2016 har vi även kör, i första hand för barn från förskoleklass till åk 2.

För en del vaknar musikintresset senare och vi tar emot elever ända upp i gymnasieåldern.

Undervisningen sker i huvudsak som enskild, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper och äger i regel rum efter skoltid, i Bjuv i Kulturskolans lokaler, samt i Ekeby och Billesholm på respektive skola.

Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-03-28

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Anmälan till kulturskolan

Du anmäler dig via e-tjänst eller blankett som du hittar här:
https://eservice.bjuv.se 

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår.  Obs! Detta gäller även väntelistan.