Värdegrunden KRAFT

I Bjuvs kommun arbetar vi efter värdegrunden KRAFT.

KRAFT är kommunens värdegrund och står för:

Kompetens: Vi har kunskap, är nyfikna,tar lärdom och utvecklar

Respekt: Vi bemöter varandra professionellt och med respekt för allas lika värde

Ansvar: Vi tar ansvar för att nå goda resultat med engagemang och arbetsglädje

Förtroende: Vi är öppna, ärliga och lyhörda i varje möte

Tillgänglighet: Vi är tillgängliga genom god serviceoch att vi planerar för framtiden

I Bjuvs kommun arbetar vi efter värdegrunden KRAFT. Med kompetens, respekt, ansvar,förtroende och tillgänglighet skapar vi tillsammans resultat i våra verksamheter.Med KRAFT gör vi det bättre att arbeta, bo och leva i Bjuvs kommun

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-04-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00