Nyhetsarkiv

Filtrera nyheter på: Invånare , Besökare , Flytta hit , Jobb och företag eller Visa alla.

 • Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om!

  2018-01-18

  Kallelse till kommunfullmäktige 25 januari.

 • VA-arbete i Mörarpsvägen i Bjuv

  2018-01-17

  Bjuvs kommun har givit NSVA i uppdrag att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC. När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

 • Misstag gav fel avfallstaxa vid undersökning

  2018-01-12

  På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

 • Återställning av asfalt efter fibergrävning

  2018-01-11

  På många håll i kommunen har det utförts grävarbeten för installation av fiber. Nu pågår arbete med att återställa asfalten på gatorna.

 • Planerat VA-arbete på Torsgatan i Bjuv

  2018-01-02

  Under perioden 8 januari - 31 januari undersöker NSVA VA-ledningarna i Torsgatan i Bjuv.

 • Digital kommunal anslagstavla

  2018-01-01

  Ny kommunallag från 2018-01-01.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00