Bjuvs kommun kvalitetssäkrar vården av personer med demenssjukdom

Äldreomsorgen i Bjuvs kommun har sedan våren 2015 arbetat med att införa BPSD-register i verksamheterna. Ett och ett halvt år senare finns 197 utbildade administratörer i kommunen, vilket firades med en eftermiddag full av inspiration.

BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

I Bjuvs kommun har arbetet med att införa och utbilda i BPSD-register pågått i ett och ett halvt år, och onsdagen den 23 november hade alla utbildade administratörer sin första återträff. Återträffen bestod av en inspirationseftermiddag i Skeneholmssalen i Billesholm.

Bild från återträffen i Skeneholmssalen.

För att hämta inspiration bjöds Maria Hemåker Apell, tidigare demensspecialist på Kosmo, in för att föra en dialog om bemötande. Verksamheterna gjorde också presentationer om goda exempel, införande, handlingsplaner, teamarbete med mera.

Det blev en mycket positiv och inspirerande eftermiddag med fokus på det viktiga arbete som pågår i verksamheterna. Planen är nu att det ska genomföras en återträff per termin. Nya administratörer kommer utbildas kontinuerligt efter behov från verksamheterna.

Vill du veta mer? Kontakta Titti Gohed, medicinskt ansvarig sjuksköterska och certifierad BPSD-utbildare.

Bild från återträffen i Skeneholmssalen.

Bild från återträffen i Skeneholmssalen.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2016-12-01

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00