Dags att bygga uterum?

Många vill förlänga den efterlängtade sommaren med ett uterum. Funderar du på att bygga ett uterum är det bra att veta att det krävs bygglov.

Bild på en villagata.Om du tänkt bygga ett uterum i år är det en bra idé att redan nu söka bygglov, då det kan ta upp till 10 veckor innan du får ditt bygglov beviljat.

I din ansökan om bygglov för uterum ska du lämna in:
• Ansökningsblankett.
• Planritning i skala 1:100, måttsatt.
• Fasadritningar i skala 1:100, måttsatta.
• Sektionsritning i skala 1:100, måttsatt.
• Situationsplan (karta) som visar byggnadernas placering på tomten med uterummet inritat och måttsatt till tomtgräns.

När du har fått hemskickat det beviljade bygglovet med skriftligt startbesked får du påbörja byggnadsarbete. När du bygger ditt uterum måste du ha en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för byggåtgärden uppfylls. När uterummet är klart ska du ansöka om ett slutbesked från plan- och byggavdelningen i kommunen. Du ansöker om slutbesked genom att meddela via en blankett att byggnadsarbetet är färdigt, och med denna blankett skickar du också in den ifyllda och signerade kontrollplanen samt en godkänd lägeskontroll. Först när du har fått ett godkänt slutbesked får du använda ditt uterum. I ditt beviljade bygglov framgår vilka handlingar som du ska lämna in för att få ett slutbesked.

Handlingar som ska lämnas in för slutbesked är oftast följande:
• Blankett ansökan om slutbesked.
• Ifylld och undertecknad kontrollplan.
• Godkänd lägeskontroll (faktureras separat).

Nu kan du njuta av ditt uterum!

Har du några frågor får du gärna höra av dig till på plan- och byggavdelningen på e-post: bn@bjuv.se. Du kan också hitta mer information om bygglov på vår webb. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-02-23

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00