Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om!

Kallelse till kommunfullmäktige 27 april.


Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 april 2017 med början kl 19.00 i aulan, Varagårdsskolan i Bjuv.
För rörelsehindrade finns parkering närmast aulan, för övriga gäller skolans parkering.
Bland annat kommer fullmäktige att behandla:

• Beslut om nybyggnation av skola på Brogårda, Bjuv

Hela kallelsen finns tillgänglig på kommunens anslagstavla i kommunhuset i Bjuv, på kommunens bibliotek samt på kommunens hemsida www.bjuv.se

Kallelser till kommunfullmäktige

Bert Roos       Susan Elmlund
Ordförande      Kommunsekreterare

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2017-04-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00