Två miljoner satsas på barn och ungdomars hälsa

Bjuvs kommun har sökt och fått två miljoner kronor av Skolverket för att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Satsningen påbörjas direkt och under våren kommer skolorna bland annat att få motorikbanor samtidigt som personalen kompetensutvecklas inom hälsa och lärande.

- Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med hälsofrämjande utveckling och därför känns det extra roligt att vi har fått dessa medel, säger Ellen Claesdotter Pettersson, verksamhetschef för Elevhälsan i Bjuv. Satsningen ska stödja elevernas måluppfyllelse och hälsa. Bland annat kommer vi att ge elever och personal redskap till att själva påverka sitt välmående.

Redan i vår kommer både elever, föräldrar och personal att märka av satsningarna. Samtliga skolor (förutom Brogårdaskolan med anledning av byggandet av den nya skolan) kommer att få varsin motorikbana på skolgården. Flera klassrum kommer att utrustas med så kallade minigym som består av bland annat hantlar, hopprep och pilatesbollar.

- Brogårdaskolan har till exempel fått ett nytt högtalarsystem så de kan köra sin populära fredagsdans på skolgården, berättar Ellen. Ett naturligt och roligt sätt att röra sig på i vardagen. Vi kommer även att bjuda in både elever, föräldrar och personal till workshops om hur de kan förbättra sitt lärande med sömn, mat och träning. Både elevhälsan och skolpersonal är involverade i projektet.

Totalt delade Skolverket ut 44,5 miljoner kronor varav Bjuv fick två miljoner. Bakgrunden till satsningen är bland annat de låga hälsotalen som finns bland barn och unga i kommunen.
- Undersökningar visar att många av våra barn och ungdomar inte äter regelbunden frukost, sover mindre och är otrygga när de surfar på nätet, säger Ellen. Genom denna satsning kommer vi att öka både barn och vuxnas kunskap i om hur hälsa och lärande faktiskt hänger ihop. Vi kommer också ge bättre förutsättningar för eleverna att förbättra sin hälsa, till exempel genom träning direkt i klassrummet.

Hälsa och delaktighet är ett av barn- och utbildningsnämndens mål.

- Vi arbetar för att ge våra barn och ungdomar de allra bästa förutsättningarna, säger Ann-Sofie Fridehjelm, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hälsa är en prioriterad fråga och denna satsning är därför oerhört viktig för vår fortsatta utveckling som kommun.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-03-01

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00